Monologen om Tietoevrys IT-säkerhet

Mina ursäkter till Tage Danielsson! Sannolikt ja, det tycks innebära något som är nära sanningen. Dock är det inte exakt lika trovärdigt som den rena sanningen om det bara är sannolikt. Idag verkar vi inte längre ha råd med absoluta sanningar, utan vi måste förlita oss på sannolikhetsbedömningar. Det är beklagligt, för de håller en… Continue reading Monologen om Tietoevrys IT-säkerhet